top of page

A-CLASE- Adult Classic Literature and Arts Synergy for Equality

30 Oca 2024

Sanat ve Eğitimi Birleştiren A-CLASE Erasmus+ Projesi Slovenya'dan kabul edildi.

We are thrilled to announce the launch of our Erasmus+ project, A-CLASE (Adult Classic Literature and Arts Synergy for Equality), co-funded by the Slovenian National Agency under KA210 small scale adult education cooperation. This innovative 18-month project aims to integrate classic literature and art into adult education, promoting inclusive and diverse learning environments.

Our project is a collaborative effort with partners across Slovenia and Turkey, focusing on transforming lives through engaging activities, leadership workshops, and dialogic gatherings. Together, we strive to create a vibrant community where learning transcends generational boundaries and empowers adult learners.

For more information, visit our project website: A-CLASE Project


Erasmus+ projemiz A-CLASE- Edebiyat ve Sanat Yoluyla Yetişkinler arası Etkileşimi başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yenilikçi 18 aylık proje, KA210 küçük ölçekli yetişkin eğitimi iş birliği kapsamında Slovenya Ulusal Ajansı tarafından ortak finansman sağlanarak yürütülmektedir. Amacımız, klasik edebiyat ve sanatı yetişkin eğitimine entegre ederek kapsayıcı ve çeşitli öğrenme ortamlarını teşvik etmektir.

Projemiz, Slovenya ve Türkiye genelindeki ortaklarla birlikte, liderlik atölyeleri ve diyalog buluşmaları gibi etkinliklerle hayatları dönüştürmeye odaklanmaktadır. Birlikte, öğrenmenin nesiller arası sınırları aştığı ve yetişkin öğrenicileri güçlendirdiği canlı bir topluluk oluşturmayı hedefliyoruz.

Daha fazla bilgi için proje web sitemizi ziyaret edin: A-CLASE Projesi

bottom of page