top of page

Yeni Kapsayıcılık stratejileri!

1 Kas 2021

"Engellerin çok ötesinde" projesi, 2021-2-PL01-KA220-SCH000048936 referans numarasıyla Polonya Ulusal Ajansı tarafından, Erasmus+ İşbirliği Ortaklıkları için 5 Kasım 2021 tarihinde sunulan ANA EYLEM 2 Ortaklıkları (KA220-SCH) kapsamında kabul edilmiştir.

"Engellerin çok ötesinde" projesi, 2021-2-PL01-KA220-SCH000048936 referans numarasıyla Polonya Ulusal Ajansı tarafından, Erasmus+ İşbirliği Ortaklıkları için 5 Kasım 2021 tarihinde sunulan ANA EYLEM 2 Ortaklıkları (KA220-SCH) kapsamında kabul edilmiştir. "Engellerin Çok Ötesinde" projesi kapsamında kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim sağlamayı ve herkes için yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi hedefleyeceğiz.

Öğrenme güçlüğü ve öğrenme engeli olan öğrencilerin kaliteli eğitime dâhil edilmesine odaklanacağız. Her şeyden önce, öğrenme güçlükleri her ne olursa olsun (disleksi, diskalkuli, disgrafi, DEHB vb.) bireylerin, öğrenme engelli olmayan akranlarıyla aynı ortamda, aynı okulda eğitim görebilecekleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Projemiz Polonya’dan Publiczna Szkola Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewinskiej w Pultusku koordinasyonunda İstanbul, Türkiye'den Saygın Eğitimciler ve Girişimciler Derneği, Romanya, Targu Jiu'dan Asociatia Edulifelong ve Ankara, Türkiye'den Genç Girişim Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile ortaklaşa olarak yürütülecektir.
bottom of page